Decibel (e Ch Hillacre Hot To Trot -Febandas Cinta)

 Ägare/Foto: Margareta & Lennart Sjöbom.

 

Febandas Enson.Äg Britt Stroucken.

 (Ch Sunsweet Look My Way-Febandas Cinta)

 

 

 

.Länk >Febandas Fabulous Felicia.Äg/foto Anki Palomäki

(Multi Ch Moorwood Look Forward-Febandas Daisy)

 
 
 

(Multi Ch Moorwood Look Forward-Febandas Daisy)

Äg/foto Cecilia Douzette.

 
 

Fi JV-2008 Febandas Donna (r-cert)

 (Ch Hillacre Hot To Trot -Febandas Cinta)

Äg Gerda Johansson